Mùa hè về cũng là lúc các loại chè, thạch… “lên ngôi”, vào những ngày nắng...