Kefir là một thực phẩm lên men lactic nhờ vi khuẩn ưa ấm lactic vừa lên...