Quả mơ chua chua ngọt ngọt đã không còn xa lạ gì với chúng ta phải...