Trà sữa Thái du nhập vào Việt Nam những năm gần đây và được các bạn...