Chè ngô khoai lang là một món chè rất dân dã được rất nhiều người yêu thích,...