Bạn đã từng mê mẩn món kem que sữa dừa của Tràng Tiền? Một buổi chiều...