Trong một vài năm trở lại đây, các món ăn vặt đường phố của Thái Lan...